Ποιστοποιιτικά

ISO 9001 καί OHSAS 18001 Ποιστοποιημένα!

Τα προϊόντα ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS φέρουν τη σήμανση CE. Πρόκειται για προϊόντα που πιστοποιήθηκαν με μέγιστες διαστάσεις, αποσπώντας αξιοζήλευτες επιδόσεις, με ξεχωριστή εκείνη την πιστοποίηση που αφορά στην αντίσταση σε πιθανή διάρρηξη κατηγορίας Wk2. Η κατηγορία αυτή αφορά στην προσπάθεια του ευκαιριακού δράστη να ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο με πρόσθετη χρήση εργαλείων.

ISO 9001

Το ISO 9001, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός.

OHSAS 18001

Το OHSAS 18001 είναι η πιο πρόσφατη προδιαγραφή για πιστοποίηση που αφορά τα Συστήματα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. Είναι βασισμένο σε ήδη υπάρχοντα κριτήρια όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις εκδόσεις του BS 8800 και στους Βρετανικούς Κανονισμούς Διαχείρισης του 1992. Το OHSAS 18001 αποτελεί μία εξειδικευμένη προδιαγραφή για πιστοποίηση και επιθεώρηση, και δεν αποτελεί νομική υποχρέωση ή μία οδηγία για εφαρμογή.

CE

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπως το σημερινό δημιουργείται η ανάγκη θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων για την παραγωγή και εμπορία προϊόντων η ασφάλεια των οποίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει σειρά Ευρωπαϊκών Οδηγιών οι οποίες θεσπίζουν προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση CE (CE Mark) προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα αυτά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, είτε ο κατασκευαστής τους βρίσκεται εντός είτε εκτός Ε.Ε.

Πιστοποιητικά   Elvial

Η ELVIAL έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την πιστοποίηση των συστημάτων της στο πιο αναγνωρισμένο ινστιτούτο στον κόσμο Ift Rosenheim Γερμανίας. Ενώ όλες οι διαδικασίες μας είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000.
Έτσι, οι συνεργάτες της :

  • Αποκτούν ένα πολύ ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προώθηση των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά.
  • Πλεονεκτούν στην ανάληψη έργων με υψηλά στάνταρτ ποιότητας.
  • Μπορούν και αποδεικνύουν στους δυνητικούς πελάτες τους την ανωτερότητα των προϊόντων τους.

Τα πιστοποιητικά

Διεύθυνση

Εργοστάσιο :
Πεντάγειας 15 Βιομ. Ιδαλίου
P.O.Box 27309 Τ. Κ. 1144
Τηλ. +357 22 815660 - Φαξ +357 22 610660