Η Mave Trading Company Ltd

Καλύτερες υπηρεσίες, για την εταιρεία σας

Από το 1985, η Mave Trading Company Λτδ έχει να επιδείξει ένα τεράστιο έργο δραστηριοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού και των κατασκευών αλουμινίου .Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι 2800 τ.μ. και βρίσκονται στη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου.

Η εταιρεία έχει να επιδείξει μια σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια των ετών με πολλούς πελάτες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσίων μας. Τα προϊόντα της Mave είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 και OHSAS 18001 τα οποία είναι τα υψηλότερα πιστοποιητικά όσον αφορά την ποιότητα και τους κανόνες ασφαλείας της βιομηχανίας.

Τα προϊόντα κατασκευάζονται στις κύριες εγκαταστάσεις της εταιρείας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην κατασκευή αλουμινίου. Για να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα των προϊόντων μας, η γραμμή παραγωγής είναι εξοπλισμένη με αυτόματες μηχανές και computerized δίσκους. Οι εργαζόμενοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να ικανοποιήσουν ακόμα και τα πιο δύσκολα έργα και όλες τις ανάγκες των πελατών μας.

Ο εκθεσιακός χώρος της Mave είναι ένα μοναδικό μέρος που καλύπτει 400 τ.μ. με ποικίλες κατασκευές αλουμινίου. Κατά τη διάρκεια των ετών η Mave ανάπτυξε μηχανισμούς για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της. Η ποιότητας μας, είναι η εγγύηση μας.

Εμπειρία

Η εταιρεία έχει επιδείξει μια σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια των ετών με πολλούς πελάτες. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Τα προϊόντα της MAVE έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9001 και OHSAS 18001 τα οποία είναι τα υψηλότερα πιστοποιητικά όσον αφορά τους κανόνες ποιότητας και ασφάλειας για τις βιομηχανίες.

Μηχανήματα

Τα προϊόντα κατασκευάζονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας με την τελευταία τεχνολογία στην κατασκευή από αλουμίνιο. Για να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα των προϊόντων, η γραμμή παραγωγής είναι εξοπλισμένη με αυτόματες μηχανές και computerized δίσκους. Οι εργαζόμενοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να ικανοποιήσουν ακόμα και τις πιο δύσκολες αποστολές για το λογαριασμό και τις ανάγκες των πελατών μας.

Ποιότητα και εμπιστοσύνη

Ο εκθεσιακός χώρος της MAVE είναι ένα μοναδικό μέρος που καλύπτει 400 τ.μ. με μια ποικιλία από κατασκευές αλουμινίου και όχι μόνο. Κατά τη διάρκεια των ετών η MAVE έχει αναπτύξει τους μηχανισμούς για την ικανοποίηση των υψηλών αναγκών και προσδοκιών των πελατών. Εγγύηση η ποιότητα μας.

Διεύθυνση

Εργοστάσιο & Showroom:
Πεντάγειας 15 Βιομ. Ιδαλίου
P.O.Box 27309 Τ. Κ. 2540
Τηλ. +357 22 815660 - Φαξ +357 22 815661